دشت حاصلخیز (717)

3 (2 رای)
دشت حاصلخیز

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

450 گره در 600 رج

22.5 مقاط

17 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 158 در 210 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 158 در 210
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 3,137,932
2 تخته 6,050,342
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 105 در 140 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 105 در 140
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,149,446
2 تخته 2,166,764
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 90 در 120 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 90 در 120
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,094,341
2 تخته 2,028,625
35 90 در 120
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 849,858
2 تخته 1,525,009
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 79 در 105 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 79 در 105
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,094,341
2 تخته 2,028,625
40 79 در 105
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 849,858
2 تخته 1,525,009
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 68 در 91 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 68 در 91
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 876,998
2 تخته 1,612,837
46 68 در 91
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 692,123
2 تخته 1,262,400
رجشمار 48، گلیم پیچ، 66 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 66 در 88
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 523,792
2 تخته 876,998
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 64 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 64 در 86
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,818,987
2 تخته 5,061,788
49 64 در 86
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,417,695
2 تخته 3,861,661
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 63 در 84 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 63 در 84
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 876,998
2 تخته 1,612,837
50 63 در 84
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 692,123
2 تخته 1,262,400
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 57 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 57 در 76
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 876,998
2 تخته 1,612,837
55 57 در 76
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 692,123
2 تخته 1,262,400
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 53 در 71 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 53 در 71
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,399,307
2 تخته 2,669,114
59 53 در 71
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,132,220
2 تخته 2,079,990
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 45 در 60 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 45 در 60
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,009,869
2 تخته 3,814,016
70 45 در 60
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,578,848
2 تخته 2,929,636
70 45 در 60
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,593
2 تخته 807,441
70 45 در 60
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,675
2 تخته 636,858

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 92,300
نقشه عددی دو نفره 98,200
نقشه عددی سه نفره 103,800
نقشه خانه بندی 79,200
نقشه صوتی 15,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام