طاووس دایره (713)

0 (0 رای)
طاووس دایره

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

450 گره در 450 رج

16.88 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 158 در 158 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 158 در 158
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,815,855
2 تخته 3,499,142
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 105 در 105
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 660,863
2 تخته 1,268,146
رجشمار 34، گلیم پیچ، 93 در 93 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 93 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 378,182
2 تخته 641,296
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 90 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,296
2 تخته 1,164,002
35 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 547,534
2 تخته 921,891
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 79 در 79 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 79 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,296
2 تخته 1,164,002
40 79 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 547,534
2 تخته 921,891
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 68 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 68 در 68
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 505,984
2 تخته 923,790
46 68 در 68
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 405,157
2 تخته 723,501
رجشمار 48، گلیم پیچ، 66 در 66 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 66 در 66
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 337,893
2 تخته 505,984
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 64 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 64 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,851,941
2 تخته 3,131,935
49 64 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,611,362
2 تخته 2,412,968
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 63 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 63 در 63
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 505,984
2 تخته 923,790
50 63 در 63
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 405,157
2 تخته 723,501
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 57 در 57 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 57 در 57
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 505,984
2 تخته 923,790
55 57 در 57
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 405,157
2 تخته 723,501
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 53 در 53 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 53 در 53
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 892,942
2 تخته 1,541,597
59 53 در 53
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 715,004
2 تخته 1,188,496
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 45 در 45 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 45 در 45
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,205,546
2 تخته 2,213,649
70 45 در 45
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 928,799
2 تخته 1,695,731
70 45 در 45
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 263,274
2 تخته 464,165
70 45 در 45
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 212,826
2 تخته 363,904

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 46,000
نقشه عددی دو نفره 50,500
نقشه عددی سه نفره 54,000
نقشه خانه بندی 59,400
نقشه صوتی 12,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام