اشتران کناره بزرگ (709)

0 (0 رای)
اشتران کناره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 900 رج

22.5 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 315 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 315
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 3,033,484
2 تخته 5,723,753
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 210 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 210
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,073,009
2 تخته 2,073,868
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 185 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 185
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 565,590
2 تخته 993,617
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 180 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 180
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 993,617
2 تخته 1,890,339
35 60 در 180
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 789,683
2 تخته 1,435,533
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 158 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 158
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 993,617
2 تخته 1,890,339
40 52 در 158
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 789,683
2 تخته 1,435,533
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 137 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 137
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 805,051
2 تخته 1,494,443
46 46 در 137
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 638,806
2 تخته 1,167,759
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 131 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 131
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 471,875
2 تخته 805,051
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 129 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 129
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,648,820
2 تخته 4,705,155
49 43 در 129
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,170,595
2 تخته 3,680,900
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 126 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 126
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 805,051
2 تخته 1,494,443
50 42 در 126
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 638,806
2 تخته 1,167,759
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 114
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 805,051
2 تخته 1,494,443
55 38 در 114
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 638,806
2 تخته 1,167,759
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 107 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 107
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,362,151
2 تخته 2,521,755
59 36 در 107
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,068,465
2 تخته 1,944,879
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 90 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 90
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,901,643
2 تخته 3,633,010
70 30 در 90
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,477,774
2 تخته 2,743,235
70 30 در 90
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 413,205
2 تخته 759,453
70 30 در 90
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 333,267
2 تخته 591,988

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 37,700
نقشه عددی دو نفره 100,700
نقشه خانه بندی 79,200
نقشه صوتی 15,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام