اشتران مربع (706)

0 (0 رای)
اشتران مربع

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 300 رج

7.5 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 105
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,117,704
2 تخته 2,067,553
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 70 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 70
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 407,731
2 تخته 738,276
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 62 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 62
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 283,809
2 تخته 434,454
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 60
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 434,454
2 تخته 715,241
35 60 در 60
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 359,207
2 تخته 584,488
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 52
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 434,454
2 تخته 715,241
40 52 در 52
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 359,207
2 تخته 584,488
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 46 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 46
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 371,388
2 تخته 589,041
46 46 در 46
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 304,124
2 تخته 472,012
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 44 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 44
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 236,723
2 تخته 371,388
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 43
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,369,967
2 تخته 2,011,187
49 43 در 43
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,128,898
2 تخته 1,690,903
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 42 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 42
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 371,388
2 تخته 589,041
50 42 در 42
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 304,124
2 تخته 472,012
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 38 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 38
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 371,388
2 تخته 589,041
55 38 در 38
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 304,124
2 تخته 472,012
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 36 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 36
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 625,734
2 تخته 980,581
59 36 در 36
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 536,706
2 تخته 803,430
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 30 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 30
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 804,951
2 تخته 1,387,302
70 30 در 30
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 681,730
2 تخته 1,081,258
70 30 در 30
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 192,565
2 تخته 313,333
70 30 در 30
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 172,365
2 تخته 253,041

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 30,000
نقشه عددی دو نفره 33,400
نقشه خانه بندی 26,400
نقشه صوتی 8,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام