صحرا کناره کوچک (702)

4 (2 رای)
صحرا کناره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 600 رج

15 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 210 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 210
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,151,483
2 تخته 4,072,371
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 140 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 140
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 784,517
2 تخته 1,486,191
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 124 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 124
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 453,964
2 تخته 755,217
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 120 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 120
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 755,217
2 تخته 1,354,280
35 60 در 120
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 585,826
2 تخته 1,074,144
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 105 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 105
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 755,217
2 تخته 1,354,280
40 52 در 105
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 585,826
2 تخته 1,074,144
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 91 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 91
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,163
2 تخته 1,093,385
46 46 در 91
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,900
2 تخته 842,443
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 88
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 388,785
2 تخته 641,163
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 86
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,014,447
2 تخته 3,538,769
49 43 در 86
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,854,060
2 تخته 2,817,357
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 84 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 84
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,163
2 تخته 1,093,385
50 42 در 84
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,900
2 تخته 842,443
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 76
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,163
2 تخته 1,093,385
55 38 در 76
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,900
2 تخته 842,443
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 71 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 71
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,042,589
2 تخته 1,841,314
59 36 در 71
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 804,937
2 تخته 1,457,332
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 60 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 60
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,454,370
2 تخته 2,557,211
70 30 در 60
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,176,936
2 تخته 2,007,046
70 30 در 60
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 314,051
2 تخته 565,862
70 30 در 60
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,451
2 تخته 445,237

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 31,900
نقشه عددی دو نفره 74,600
نقشه خانه بندی 52,800
نقشه صوتی 12,100
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام