صحرا مربع (700)

0 (0 رای)
صحرا مربع

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 300 رج

7.5 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 46 در 46 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
325,900
46 46 در 46 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
245,700

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 105
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,164,440
2 تخته 2,170,900
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 70 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 70
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 460,148
2 تخته 804,374
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 62 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 62
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 321,833
2 تخته 453,887
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 60
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 453,887
2 تخته 811,756
35 60 در 60
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 397,347
2 تخته 566,967
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 52
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 453,887
2 تخته 811,756
40 52 در 52
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 397,347
2 تخته 566,967
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 46 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 46
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 355,017
2 تخته 590,579
46 46 در 46
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 355,017
2 تخته 506,566
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 44 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 44
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,547
2 تخته 355,017
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 43
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,371,271
2 تخته 2,014,447
49 43 در 43
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,371,271
2 تخته 1,693,022
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 42 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 42
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 355,017
2 تخته 590,579
50 42 در 42
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 355,017
2 تخته 506,566
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 38 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 38
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 355,017
2 تخته 590,579
55 38 در 38
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 355,017
2 تخته 506,566
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 36 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 36
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 626,518
2 تخته 982,874
59 36 در 36
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 596,781
2 تخته 834,554
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 30 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 30
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 837,262
2 تخته 1,485,113
70 30 در 30
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 651,678
2 تخته 1,084,081
70 30 در 30
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 213,011
2 تخته 303,941
70 30 در 30
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 172,529
2 تخته 253,451

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 33,800
نقشه عددی دو نفره 37,600
نقشه خانه بندی 26,400
نقشه صوتی 8,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام