صحرا (699)

0 (0 رای)
صحرا

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

450 گره در 600 رج

22.5 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 158 در 210 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 158 در 210
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 3,103,822
2 تخته 5,938,252
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 105 در 140 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 105 در 140
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,135,850
2 تخته 2,153,400
رجشمار 34، گلیم پیچ، 93 در 124 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 93 در 124
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 585,712
2 تخته 1,055,016
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 90 در 120 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 90 در 120
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,055,016
2 تخته 1,966,580
35 90 در 120
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 867,952
2 تخته 1,521,527
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 79 در 105 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 79 در 105
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,055,016
2 تخته 1,966,580
40 79 در 105
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 867,952
2 تخته 1,521,527
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 68 در 91 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 68 در 91
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 842,204
2 تخته 1,558,084
46 68 در 91
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 708,496
2 تخته 1,209,935
رجشمار 48، گلیم پیچ، 66 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 66 در 88
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 455,981
2 تخته 842,204
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 64 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 64 در 86
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,736,511
2 تخته 4,813,874
49 64 در 86
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,174,507
2 تخته 3,856,934
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 63 در 84 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 63 در 84
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 842,204
2 تخته 1,558,084
50 63 در 84
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 708,496
2 تخته 1,209,935
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 57 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 57 در 76
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 842,204
2 تخته 1,558,084
55 57 در 76
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 708,496
2 تخته 1,209,935
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 53 در 71 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 53 در 71
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,427,293
2 تخته 2,603,186
59 53 در 71
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,220,525
2 تخته 2,076,433
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 45 در 60 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 45 در 60
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,036,848
2 تخته 3,770,285
70 45 در 60
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,545,971
2 تخته 2,830,067
70 45 در 60
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 465,292
2 تخته 805,615
70 45 در 60
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 334,168
2 تخته 595,557

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 93,000
نقشه عددی دو نفره 101,800
نقشه عددی سه نفره 107,700
نقشه خانه بندی 79,200
نقشه صوتی 15,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام