صحرا (698)

0 (0 رای)
صحرا

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 450 رج

11.25 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 158 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 158
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,597,210
2 تخته 3,105,383
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 105
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 581,832
2 تخته 1,126,130
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 93 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 397,347
2 تخته 585,712
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 585,712
2 تخته 1,055,016
35 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,785
2 تخته 867,952
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 79 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 585,712
2 تخته 1,055,016
40 52 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,785
2 تخته 867,952
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 68
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 489,716
2 تخته 842,409
46 46 در 68
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 422,417
2 تخته 725,312
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 66 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 66
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 338,132
2 تخته 489,716
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,693,022
2 تخته 2,817,031
49 43 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,451,627
2 تخته 2,094,477
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 63
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 489,716
2 تخته 842,409
50 42 در 63
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 422,417
2 تخته 725,312
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 57 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 57
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 489,716
2 تخته 842,409
55 38 در 57
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 422,417
2 تخته 725,312
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 53 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 53
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 775,080
2 تخته 1,397,919
59 36 در 53
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 685,991
2 تخته 1,191,090
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 45 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 45
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,115,325
2 تخته 2,006,670
70 30 در 45
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 898,935
2 تخته 1,546,347
70 30 در 45
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,451
2 تخته 455,285
70 30 در 45
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 213,011
2 تخته 354,429

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 25,200
نقشه عددی دو نفره 57,400
نقشه خانه بندی 39,600
نقشه صوتی 10,500
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام