گندمزار کناره بزرگ (697)

0 (0 رای)
گندمزار کناره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 900 رج

22.5 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 315 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 315
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,995,404
2 تخته 5,710,408
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 210 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 210
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,093,529
2 تخته 2,074,945
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 185 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 185
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 565,551
2 تخته 993,388
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 180 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 180
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 993,388
2 تخته 1,890,261
35 60 در 180
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 770,824
2 تخته 1,453,779
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 158 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 158
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 993,388
2 تخته 1,890,261
40 52 در 158
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 770,824
2 تخته 1,453,779
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 137 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 137
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 788,337
2 تخته 1,511,020
46 46 در 137
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 638,839
2 تخته 1,151,217
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 131 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 131
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 455,127
2 تخته 788,337
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 129 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 129
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,648,820
2 تخته 4,785,023
49 43 در 129
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,170,432
2 تخته 3,680,900
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 126 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 126
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 788,337
2 تخته 1,511,020
50 42 در 126
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 638,839
2 تخته 1,151,217
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 114
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 788,337
2 تخته 1,511,020
55 38 در 114
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 638,839
2 تخته 1,151,217
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 107 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 107
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,362,152
2 تخته 2,552,277
59 36 در 107
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,098,142
2 تخته 1,944,698
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 90 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 90
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,901,767
2 تخته 3,632,760
70 30 در 90
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,447,094
2 تخته 2,773,663
70 30 در 90
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 403,177
2 تخته 759,719
70 30 در 90
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 333,267
2 تخته 602,037

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 91,200
نقشه عددی دو نفره 99,600
نقشه خانه بندی 79,200
نقشه صوتی 15,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام