گندمزار دایره (695)

0 (0 رای)
گندمزار دایره

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

450 گره در 450 رج

16.88 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 158 در 158 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 158 در 158
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,859,038
2 تخته 3,508,225
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 105 در 105
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 676,511
2 تخته 1,270,632
رجشمار 34، گلیم پیچ، 93 در 93 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 93 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 434,263
2 تخته 677,139
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 90 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 677,139
2 تخته 1,193,689
35 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,871
2 تخته 936,772
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 79 در 79 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 79 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 677,139
2 تخته 1,193,689
40 79 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,871
2 تخته 936,772
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 68 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 68 در 68
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,537
2 تخته 935,445
46 68 در 68
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,427
2 تخته 720,867
رجشمار 48، گلیم پیچ، 66 در 66 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 66 در 66
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 320,735
2 تخته 521,537
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 64 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 64 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,850,311
2 تخته 3,123,133
49 64 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,529,538
2 تخته 2,407,915
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 63 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 63 در 63
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,537
2 تخته 935,445
50 63 در 63
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,427
2 تخته 720,867
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 57 در 57 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 57 در 57
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,537
2 تخته 935,445
55 57 در 57
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,427
2 تخته 720,867
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 53 در 53 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 53 در 53
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 891,070
2 تخته 1,563,673
59 53 در 53
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 743,714
2 تخته 1,243,084
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 45 در 45 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 45 در 45
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,232,461
2 تخته 2,197,022
70 45 در 45
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 957,346
2 تخته 1,686,382
70 45 در 45
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 282,982
2 تخته 492,342
70 45 در 45
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 232,800
2 تخته 392,943

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 61,400
نقشه عددی دو نفره 66,300
نقشه عددی سه نفره 69,400
نقشه خانه بندی 59,400
نقشه صوتی 12,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام