برکه دایره (689)

0 (0 رای)
برکه دایره

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

450 گره در 450 رج

16.88 مقاط

14 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 158 در 158 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 158 در 158
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,927,604
2 تخته 3,657,247
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 105 در 105
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 693,757
2 تخته 1,297,766
رجشمار 34، گلیم پیچ، 93 در 93 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 93 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 359,475
2 تخته 661,226
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 90 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 661,226
2 تخته 1,224,253
35 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 586,056
2 تخته 980,878
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 79 در 79 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 79 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 661,226
2 تخته 1,224,253
40 79 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 586,056
2 تخته 980,878
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 68 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 68 در 68
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 574,035
2 تخته 959,881
46 68 در 68
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 422,349
2 تخته 741,991
رجشمار 48، گلیم پیچ، 66 در 66 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 66 در 66
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 321,179
2 تخته 574,035
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 64 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 64 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,531,657
2 تخته 2,897,224
49 64 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,531,657
2 تخته 2,737,489
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 63 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 63 در 63
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 574,035
2 تخته 959,881
50 63 در 63
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 422,349
2 تخته 741,991
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 57 در 57 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 57 در 57
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 574,035
2 تخته 959,881
55 57 در 57
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 422,349
2 تخته 741,991
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 53 در 53 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 53 در 53
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,013,033
2 تخته 1,634,968
59 53 در 53
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 655,953
2 تخته 1,220,223
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 45 در 45 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 45 در 45
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,176,936
2 تخته 2,283,854
70 45 در 45
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,053,714
2 تخته 1,700,625
70 45 در 45
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 304,063
2 تخته 515,762
70 45 در 45
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 192,708
2 تخته 364,519

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 59,600
نقشه عددی دو نفره 64,900
نقشه عددی سه نفره 68,400
نقشه خانه بندی 59,400
نقشه صوتی 12,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام