برکه (686)

0 (0 رای)
برکه

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 450 رج

11.25 مقاط

13 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 158 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 158
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,618,783
2 تخته 3,089,467
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 105
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 592,279
2 تخته 1,127,103
رجشمار 34، گلیم پیچ، 62 در 93 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 62 در 93
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 359,475
2 تخته 604,686
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 604,686
2 تخته 1,055,513
35 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 491,568
2 تخته 830,347
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 79 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 604,686
2 تخته 1,055,513
40 52 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 491,568
2 تخته 830,347
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 68
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 506,703
2 تخته 859,464
46 46 در 68
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 338,064
2 تخته 624,245
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 66 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 66
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,479
2 تخته 506,703
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,531,657
2 تخته 2,656,644
49 43 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,370,945
2 تخته 2,335,871
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 63
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 506,703
2 تخته 859,464
50 42 در 63
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 338,064
2 تخته 624,245
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 57 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 57
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 506,703
2 تخته 859,464
55 38 در 57
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 338,064
2 تخته 624,245
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 53 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 53
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 864,410
2 تخته 1,457,574
59 36 در 53
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 566,804
2 تخته 1,071,902
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 45 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 45
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,053,463
2 تخته 1,946,064
70 30 در 45
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 930,117
2 تخته 1,577,655
70 30 در 45
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 243,300
2 تخته 424,996
70 30 در 45
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 192,708
2 تخته 334,250

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 42,300
نقشه عددی دو نفره 46,200
نقشه خانه بندی 39,600
نقشه صوتی 10,500
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام