بهار مربع (682)

0 (0 رای)
بهار مربع

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 300 رج

7.5 مقاط

17 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 46 در 46 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
326,600
46 46 در 46 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
246,400

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 105
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,207,545
2 تخته 2,156,377
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 70 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 70
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 440,105
2 تخته 806,073
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 60
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 473,091
2 تخته 737,045
35 60 در 60
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 473,091
2 تخته 661,760
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 52
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 473,091
2 تخته 737,045
40 52 در 52
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 473,091
2 تخته 661,760
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 46 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 46
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 422,691
2 تخته 658,525
46 46 در 46
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 355,153
2 تخته 523,861
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 44 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 44
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,616
2 تخته 422,691
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 43
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,452,116
2 تخته 2,096,107
49 43 در 43
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,371,597
2 تخته 2,015,751
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 42 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 42
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 422,691
2 تخته 658,525
50 42 در 42
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 355,153
2 تخته 523,861
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 38 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 38
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 422,691
2 تخته 658,525
55 38 در 38
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 355,153
2 تخته 523,861
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 36 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 36
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 745,946
2 تخته 1,073,110
59 36 در 36
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 626,759
2 تخته 864,893
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 30 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 30
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 899,626
2 تخته 1,455,500
70 30 در 30
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 775,902
2 تخته 1,208,808
70 30 در 30
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,615
2 تخته 354,758
70 30 در 30
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 182,701
2 تخته 263,725

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 29,600
نقشه عددی دو نفره 32,800
نقشه خانه بندی 26,400
نقشه صوتی 8,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام