بهار (670)

4 (1 رای)
بهار

زیرپایی و بسته ای ها طرح گبه

300 گره در 450 رج

11.25 مقاط

17 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 46 در 68 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
478,300
46 46 در 68 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
360,100

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 105 در 158 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 105 در 158
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,641,242
2 تخته 3,156,973
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 70 در 105 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 70 در 105
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 602,828
2 تخته 1,128,783
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 60 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 642,825
2 تخته 1,056,354
35 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 567,426
2 تخته 849,858
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 52 در 79 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 52 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 642,825
2 تخته 1,056,354
40 52 در 79
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 567,426
2 تخته 849,858
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 46 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 46 در 68
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 523,861
2 تخته 876,862
46 46 در 68
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 456,391
2 تخته 692,089
رجشمار 48، گلیم پیچ، 44 در 66 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 44 در 66
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 355,153
2 تخته 523,861
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 43 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 43 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,015,751
2 تخته 3,140,411
49 43 در 64
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,693,674
2 تخته 2,498,214
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 42 در 63 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 42 در 63
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 523,861
2 تخته 876,862
50 42 در 63
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 456,391
2 تخته 692,089
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 38 در 57 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 38 در 57
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 523,861
2 تخته 876,862
55 38 در 57
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 456,391
2 تخته 692,089
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 36 در 53 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 36 در 53
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 924,487
2 تخته 1,517,891
59 36 در 53
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 775,683
2 تخته 1,191,754
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 30 در 45 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 30 در 45
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,208,808
2 تخته 2,040,235
70 30 در 45
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 961,613
2 تخته 1,609,590
70 30 در 45
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 294,076
2 تخته 445,524
70 30 در 45
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,615
2 تخته 385,027

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 16,400
نقشه عددی دو نفره 46,500
نقشه خانه بندی 39,600
نقشه صوتی 10,500
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام