تمنای رنگ 1 - قطعه 6 - سایز پادری - (570)

5 (1 رای)
  تمنای رنگ 1 - قطعه 6 - سایز پادری -

زیرپایی و بسته ای ها گلفرنگ1

291 گره در 435 رج

10.55 مقاط

38 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 44 در 66 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
455,800
46 44 در 66 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
345,000

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,875,127
2 تخته 3,278,182
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 675,743
2 تخته 1,204,663
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 851,618
2 تخته 1,228,615
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 776,142
2 تخته 1,059,148
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 851,618
2 تخته 1,228,615
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 776,142
2 تخته 1,059,148
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 727,226
2 تخته 996,693
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 676,641
2 تخته 895,831
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 659,791
2 تخته 727,226
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,226,799
2 تخته 3,628,580
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,146,442
2 تخته 3,468,030
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 727,226
2 تخته 996,693
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 676,641
2 تخته 895,831
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 727,226
2 تخته 996,693
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 676,641
2 تخته 895,831
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,283,376
2 تخته 1,758,920
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,194,107
2 تخته 1,521,329
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,489,442
2 تخته 2,230,776
70 29 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,334,914
2 تخته 1,829,554
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 416,076
2 تخته 567,789
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 405,986
2 تخته 456,537

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 53,200
نقشه خانه بندی 34,000
نقشه خانه بندی یک چهارم 9,300
نقشه صوتی 6,700
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام