تمنای رنگ 1 - قطعه 4 - سایز کناره بزرگ (568)

0 (0 رای)
  تمنای رنگ 1 - قطعه 4 - سایز کناره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها گلفرنگ1

291 گره در 857 رج

20.78 مقاط

38 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 44 در 130 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
853,500
46 44 در 130 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
643,200

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 300 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 300
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 3,211,096
2 تخته 5,825,366
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 200
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,193,491
2 تخته 2,126,680
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 171 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 171
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,190,207
2 تخته 2,033,945
35 58 در 171
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,077,816
2 تخته 1,716,509
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 150 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 150
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,190,207
2 تخته 2,033,945
40 51 در 150
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,077,816
2 تخته 1,716,509
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 130 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 130
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 996,249
2 تخته 1,683,826
46 44 در 130
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 845,007
2 تخته 1,264,758
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 125 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 125
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 710,239
2 تخته 996,249
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 122 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 122
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,788,966
2 تخته 5,552,401
49 42 در 122
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,387,022
2 تخته 4,671,743
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 120 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 120
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 996,249
2 تخته 1,683,826
50 41 در 120
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 845,007
2 تخته 1,264,758
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 109 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 109
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 996,249
2 تخته 1,683,826
55 37 در 109
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 845,007
2 تخته 1,264,758
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 102 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 102
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,728,821
2 تخته 2,883,179
59 34 در 102
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,461,433
2 تخته 2,173,181
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 86 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 86
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,198,528
2 تخته 3,917,660
70 29 در 86
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,828,739
2 تخته 3,090,875
70 29 در 86
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 577,796
2 تخته 920,189
70 29 در 86
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 476,716
2 تخته 698,586

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 103,900
نقشه خانه بندی 66,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 18,300
نقشه صوتی 7,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام