تمنای رنگ 1 - قطعه 2 - سایز مربع (566)

0 (0 رای)
  تمنای رنگ 1 - قطعه 2 - سایز مربع

زیرپایی و بسته ای ها گلفرنگ1

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

35 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 66 در 66 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
661,900
46 66 در 66 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
499,200

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,454,055
2 تخته 4,591,562
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 930,720
2 تخته 1,670,531
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 964,660
2 تخته 1,680,245
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 832,606
2 تخته 1,266,066
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 964,660
2 تخته 1,680,245
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 832,606
2 تخته 1,266,066
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 811,374
2 تخته 1,333,184
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 710,239
2 تخته 1,097,692
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 659,654
2 تخته 811,374
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,306,503
2 تخته 4,431,327
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,065,271
2 تخته 3,788,966
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 811,374
2 تخته 1,333,184
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 710,239
2 تخته 1,097,692
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 811,374
2 تخته 1,333,184
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 710,239
2 تخته 1,097,692
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,372,405
2 تخته 2,204,124
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,253,398
2 تخته 1,788,777
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,767,693
2 تخته 3,094,139
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,489,379
2 تخته 2,447,228
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 446,344
2 تخته 678,714
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 405,883
2 تخته 537,295

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 72,600
نقشه خانه بندی 50,800
نقشه خانه بندی یک چهارم 13,900
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام