تمنای رنگ 1 - قطعه 1 - سایز پادری (565)

3.67 (3 رای)
  تمنای رنگ 1 - قطعه 1 - سایز پادری

زیرپایی و بسته ای ها گلفرنگ1

435 گره در 571 رج

20.7 مقاط

38 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 66 در 87 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
850,200
46 66 در 87 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای 1 فروردین الی 22 فروردین تا سی و یکم اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.
640,600

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 3,137,765
2 تخته 5,883,034
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,216,103
2 تخته 2,125,890
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,191,355
2 تخته 2,113,283
35 87 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 983,825
2 تخته 1,586,790
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,191,355
2 تخته 2,113,283
40 76 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 983,825
2 تخته 1,586,790
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 946,416
2 تخته 1,686,800
46 66 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 828,430
2 تخته 1,283,181
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 710,410
2 تخته 946,416
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,709,588
2 تخته 5,637,648
49 62 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,387,837
2 تخته 4,513,313
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 946,416
2 تخته 1,686,800
50 61 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 828,430
2 تخته 1,283,181
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 946,416
2 تخته 1,686,800
55 55 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 828,430
2 تخته 1,283,181
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,670,193
2 تخته 2,857,966
59 52 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,402,383
2 تخته 2,145,434
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,170,043
2 تخته 3,803,664
70 44 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,737,265
2 تخته 3,096,333
70 44 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 527,410
2 تخته 830,387
70 44 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 456,598
2 تخته 699,200

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 98,000
نقشه عددی چرخیده 104,600
نقشه خانه بندی 66,700
نقشه خانه بندی یک چهارم 18,200
نقشه صوتی 7,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام