ایلی عشایری 1-دایره بزرگ (513)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 1-دایره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

435 گره در 435 رج

12.39 مقاط

15 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,774,142
2 تخته 3,375,954
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 640,635
2 تخته 1,228,273
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 397,156
2 تخته 641,563
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,563
2 تخته 1,164,078
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 529,019
2 تخته 903,644
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 641,563
2 تخته 1,164,078
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 529,019
2 تخته 903,644
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 539,823
2 تخته 940,741
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,776
2 تخته 723,739
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 338,030
2 تخته 539,823
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,852,593
2 تخته 3,053,046
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,612,014
2 تخته 2,574,332
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 539,823
2 تخته 940,741
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,776
2 تخته 723,739
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 539,823
2 تخته 940,741
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,776
2 تخته 723,739
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 952,655
2 تخته 1,572,237
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 774,779
2 تخته 1,247,970
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,236,601
2 تخته 2,182,591
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 990,912
2 تخته 1,726,850
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,597
2 تخته 484,426
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 233,087
2 تخته 384,125

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 42,900
نقشه خانه بندی 50,400
نقشه خانه بندی یک چهارم 13,500
نقشه صوتی 6,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام