هندسی 2 درشتبافت- مربع بزرگ (43)

0 (0 رای)
هندسی 2 درشتبافت- مربع بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها هندسی

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,193,024
2 تخته 4,153,049
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 799,480
2 تخته 1,515,042
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 434,454
2 تخته 752,959
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 752,959
2 تخته 1,346,170
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 603,270
2 تخته 1,069,056
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 752,959
2 تخته 1,346,170
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 603,270
2 تخته 1,069,056
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,395
2 تخته 1,070,689
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,264
2 تخته 822,380
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 320,838
2 تخته 572,395
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,011,187
2 تخته 3,525,403
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,530,027
2 تخته 2,729,665
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,395
2 تخته 1,070,689
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,264
2 تخته 822,380
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 572,395
2 تخته 1,070,689
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,264
2 تخته 822,380
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,010,138
2 تخته 1,831,482
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 803,429
2 تخته 1,422,469
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,387,743
2 تخته 2,599,498
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,050,703
2 تخته 1,965,387
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 313,455
2 تخته 563,361
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,041
2 تخته 433,711

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 74,800
نقشه عددی دو نفره 81,800
نقشه عددی سه نفره 87,000
نقشه خانه بندی 50,500
نقشه صوتی 6,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام