هندسی 2 درشتبافت- دایره کوچک (42)

1 (1 رای)
هندسی 2 درشتبافت- دایره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها هندسی

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

12 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,165,158
2 تخته 4,167,277
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 787,752
2 تخته 1,508,182
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 434,416
2 تخته 733,602
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 733,602
2 تخته 1,381,021
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 640,798
2 تخته 1,124,372
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 733,602
2 تخته 1,381,021
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 640,798
2 تخته 1,124,372
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 622,296
2 تخته 1,085,695
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 471,738
2 تخته 854,816
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 388,136
2 تخته 622,296
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,010,535
2 تخته 3,522,469
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,771,259
2 تخته 2,888,911
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 622,296
2 تخته 1,085,695
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 471,738
2 تخته 854,816
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 622,296
2 تخته 1,085,695
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 471,738
2 تخته 854,816
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,069,068
2 تخته 1,887,577
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 773,391
2 تخته 1,450,034
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,447,783
2 تخته 2,685,955
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,142,304
2 تخته 1,992,929
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 313,169
2 تخته 562,580
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 252,959
2 تخته 433,097

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 62,500
نقشه عددی دو نفره 69,900
نقشه عددی سه نفره 73,700
نقشه خانه بندی 50,500
نقشه صوتی 6,900
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام