هندسی 2 درشتبافت-مستطیل کوچک (41)

3 (4 رای)
هندسی 2 درشتبافت-مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها هندسی

291 گره در 435 رج

10.55 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,530,000
2 تخته 2,861,659
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 560,070
2 تخته 1,050,398
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 302,668
2 تخته 547,496
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 547,496
2 تخته 958,997
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 434,646
2 تخته 734,827
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 547,496
2 تخته 958,997
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 434,646
2 تخته 734,827
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 438,789
2 تخته 790,422
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,573
2 تخته 606,300
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 270,424
2 تخته 438,789
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,450,160
2 تخته 2,492,509
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,289,611
2 تخته 2,012,002
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 438,789
2 تخته 790,422
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,573
2 تخته 606,300
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 438,789
2 تخته 790,422
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,573
2 تخته 606,300
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 744,559
2 تخته 1,276,621
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 596,178
2 تخته 1,040,719
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 990,347
2 تخته 1,817,572
70 29 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 805,453
2 تخته 1,450,921
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 233,005
2 تخته 393,927
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 182,454
2 تخته 313,600

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 30,900
نقشه عددی دو نفره 57,200
نقشه خانه بندی 33,800
نقشه صوتی 6,400
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام