گلدانی 1 درشتبافت - تک سایز (40)

4 (5 رای)
 گلدانی 1 درشتبافت - تک سایز

5. زیرپایی و بسته ای ها گلدانی

335 گره در 460 رج

12.84 مقاط

14 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 26 شهریور الی 24 مهر تا 30 ام آبان ماه 1399 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 117 در 161 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 117 در 161
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت 1 تخته 1,470,521
2 تخته 2,727,800
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 78 در 107 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 78 در 107
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 553,304
2 تخته 999,304
رجشمار 34، گلیم پیچ، 69 در 95 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 69 در 95
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 332,391
2 تخته 532,734
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 67 در 92 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 67 در 92
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 532,734
2 تخته 914,276
35 67 در 92
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 403,992
2 تخته 688,142
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 59 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 59 در 80
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 532,734
2 تخته 914,276
40 59 در 80
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 403,992
2 تخته 688,142
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 51 در 70 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 51 در 70
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 642,435
2 تخته 1,151,973
46 51 در 70
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 539,762
2 تخته 888,153
رجشمار 48، گلیم پیچ، 49 در 67 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 49 در 67
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 436,667
2 تخته 642,435
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 48 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 48 در 66
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,297,135
2 تخته 5,334,110
49 48 در 66
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,888,126
2 تخته 4,249,078
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 47 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 47 در 64
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 642,435
2 تخته 1,151,973
50 47 در 64
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 539,762
2 تخته 888,153
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 43 در 58 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 43 در 58
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 642,435
2 تخته 1,151,973
55 43 در 58
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 539,762
2 تخته 888,153
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 40 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 40 در 55
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,360,952
2 تخته 2,388,158
59 40 در 55
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,136,060
2 تخته 1,899,052
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 34 در 46 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 34 در 46
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,453,047
2 تخته 4,393,981
70 34 در 46
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,903,068
2 تخته 3,425,163
70 34 در 46
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 362,158
2 تخته 616,884
70 34 در 46
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 297,971
2 تخته 490,164

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 41,700
نقشه عددی دو نفره 70,700
نقشه عددی چرخیده 38,200
نقشه خانه بندی 41,900
نقشه صوتی 7,500
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 41,900 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 31,425 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 41,900 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام