گلدانی 1 درشتبافت - تک سایز (40)

4 (5 رای)
 گلدانی 1 درشتبافت - تک سایز

زیرپایی و بسته ای ها گلدانی

335 گره در 460 رج

12.84 مقاط

14 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 117 در 161 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 117 در 161
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,859,505
2 تخته 3,449,372
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 78 در 107 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 78 در 107
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 686,999
2 تخته 1,240,768
رجشمار 34، گلیم پیچ، 69 در 95 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 69 در 95
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 434,378
2 تخته 696,190
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 67 در 92 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 67 در 92
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 696,190
2 تخته 1,194,796
35 67 در 92
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,948
2 تخته 899,282
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 59 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 59 در 80
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 696,190
2 تخته 1,194,796
40 59 در 80
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 527,948
2 تخته 899,282
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 51 در 70 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 51 در 70
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,605
2 تخته 935,308
46 51 در 70
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,243
2 تخته 721,108
رجشمار 48، گلیم پیچ، 49 در 67 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 49 در 67
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 354,538
2 تخته 521,605
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 48 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 48 در 66
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,930,178
2 تخته 3,122,644
49 48 در 66
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,690,740
2 تخته 2,487,456
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 47 در 64 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 47 در 64
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,605
2 تخته 935,308
50 47 در 64
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,243
2 تخته 721,108
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 43 در 58 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 43 در 58
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,605
2 تخته 935,308
55 43 در 58
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 438,243
2 تخته 721,108
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 40 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 40 در 55
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 891,373
2 تخته 1,564,154
59 40 در 55
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 744,077
2 تخته 1,243,808
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 34 در 46 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 34 در 46
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,232,900
2 تخته 2,197,524
70 34 در 46
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 957,472
2 تخته 1,716,875
70 34 در 46
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,023
2 تخته 482,089
70 34 در 46
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 232,862
2 تخته 383,058

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 41,700
نقشه عددی دو نفره 70,700
نقشه عددی چرخیده 38,200
نقشه خانه بندی 41,900
نقشه صوتی 7,500
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام