پازیریک درشتبافت- کناره بزرگ (39)

0 (0 رای)
پازیریک درشتبافت- کناره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها تاریخی،باستانی و اسلامی

291 گره در 857 رج

20.78 مقاط

6 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 300 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 300
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,764,984
2 تخته 5,291,945
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 200
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,005,773
2 تخته 1,921,347
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 176 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 176
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 471,446
2 تخته 900,698
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 171 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 171
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 900,698
2 تخته 1,747,077
35 58 در 171
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 695,999
2 تخته 1,326,240
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 150 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 150
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 900,698
2 تخته 1,747,077
40 51 در 150
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 695,999
2 تخته 1,326,240
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 130 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 130
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 721,825
2 تخته 1,365,143
46 44 در 130
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 571,814
2 تخته 1,069,666
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 125 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 125
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 387,760
2 تخته 721,825
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 122 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 122
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,328,699
2 تخته 4,313,969
49 42 در 122
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,849,170
2 تخته 3,284,172
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 120 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 120
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 721,825
2 تخته 1,365,143
50 41 در 120
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 571,814
2 تخته 1,069,666
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 109 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 109
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 721,825
2 تخته 1,365,143
55 37 در 109
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 571,814
2 تخته 1,069,666
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 102 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 102
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,215,338
2 تخته 2,322,768
59 34 در 102
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 950,303
2 تخته 1,742,091
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 86 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 86
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,690,523
2 تخته 3,312,599
70 29 در 86
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,325,001
2 تخته 2,505,890
70 29 در 86
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 363,084
2 تخته 701,067
70 29 در 86
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 292,990
2 تخته 532,804

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 71,300
نقشه عددی دو نفره 128,700
نقشه خانه بندی 73,200
نقشه صوتی 14,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام