ایلی عشایری 23 - مستطیل متوسط (320)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 23 - مستطیل متوسط

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

435 گره در 571 رج

20.7 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,801,166
2 تخته 5,316,032
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,015,182
2 تخته 1,936,904
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 528,101
2 تخته 937,919
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 937,919
2 تخته 1,764,368
35 87 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 733,794
2 تخته 1,381,709
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 937,919
2 تخته 1,764,368
40 76 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 733,794
2 تخته 1,381,709
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 771,967
2 تخته 1,413,641
46 66 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 588,801
2 تخته 1,069,766
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 438,413
2 تخته 771,967
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,489,738
2 تخته 4,550,965
49 62 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,090,728
2 تخته 3,443,417
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 771,967
2 تخته 1,413,641
50 61 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 588,801
2 تخته 1,069,766
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 771,967
2 تخته 1,413,641
55 55 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 588,801
2 تخته 1,069,766
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,244,592
2 تخته 2,321,503
59 52 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,009,897
2 تخته 1,829,553
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,812,364
2 تخته 3,399,179
70 44 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,417,042
2 تخته 2,594,917
70 44 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 393,375
2 تخته 730,785
70 44 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 303,141
2 تخته 552,757

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 62,600
نقشه عددی دو نفره 95,100
نقشه عددی سه نفره 101,100
نقشه خانه بندی 68,700
نقشه صوتی 10,100
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام