ایلی عشایری 23 درشتبافت- کناره کوچک (317)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 23 درشتبافت- کناره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 571 رج

13.85 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,909,744
2 تخته 3,665,356
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 689,299
2 تخته 1,330,059
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 396,774
2 تخته 659,237
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 659,237
2 تخته 1,216,909
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 528,330
2 تخته 938,991
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 659,237
2 تخته 1,216,909
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 528,330
2 تخته 938,991
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 555,682
2 تخته 988,149
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,734
2 تخته 756,004
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 337,756
2 تخته 555,682
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,851,289
2 تخته 3,128,023
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,530,190
2 تخته 2,410,523
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 555,682
2 تخته 988,149
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,734
2 تخته 756,004
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 555,682
2 تخته 988,149
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 421,734
2 تخته 756,004
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 892,036
2 تخته 1,626,644
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 744,257
2 تخته 1,275,414
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,234,344
2 تخته 2,328,147
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 989,093
2 تخته 1,783,064
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,228
2 تخته 503,376
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 232,923
2 تخته 393,558

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 46,200
نقشه عددی دو نفره 70,700
نقشه خانه بندی 46,000
نقشه صوتی 8,500
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام