ایلی عشایری 23 درشتبافت- مربع بزرگ (316)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 23 درشتبافت- مربع بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,169,466
2 تخته 4,140,938
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 788,435
2 تخته 1,511,534
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 453,198
2 تخته 752,615
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 752,615
2 تخته 1,400,337
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 584,335
2 تخته 1,049,890
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 752,615
2 تخته 1,400,337
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 584,335
2 تخته 1,049,890
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 588,801
2 تخته 1,086,173
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 488,690
2 تخته 855,329
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 354,504
2 تخته 588,801
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,011,187
2 تخته 3,444,558
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,690,577
2 تخته 2,729,013
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 588,801
2 تخته 1,086,173
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 488,690
2 تخته 855,329
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 588,801
2 تخته 1,086,173
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 488,690
2 تخته 855,329
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,009,897
2 تخته 1,859,711
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 803,309
2 تخته 1,421,503
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,386,925
2 تخته 2,596,237
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,080,818
2 تخته 1,993,809
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 313,251
2 تخته 562,826
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 253,041
2 تخته 433,384

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 65,800
نقشه عددی دو نفره 72,100
نقشه عددی سه نفره 77,000
نقشه خانه بندی 52,400
نقشه صوتی 9,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام