ایلی عشایری 22 درشتبافت- مستطیل متوسط (314)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 22 درشتبافت- مستطیل متوسط

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

435 گره در 571 رج

20.7 مقاط

5 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,680,503
2 تخته 5,128,904
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 953,935
2 تخته 1,828,066
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 450,176
2 تخته 872,963
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 872,963
2 تخته 1,674,355
35 87 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 691,141
2 تخته 1,287,295
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 872,963
2 تخته 1,674,355
40 76 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 691,141
2 تخته 1,287,295
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 715,296
2 تخته 1,356,531
46 66 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 551,478
2 تخته 1,022,534
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 369,235
2 تخته 715,296
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,156,577
2 تخته 4,184,879
49 62 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,602,234
2 تخته 3,178,390
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 715,296
2 تخته 1,356,531
50 61 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 551,478
2 تخته 1,022,534
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 715,296
2 تخته 1,356,531
55 55 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 551,478
2 تخته 1,022,534
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,176,193
2 تخته 2,224,753
59 52 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 915,078
2 تخته 1,720,075
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,701,001
2 تخته 3,231,725
70 44 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,283,406
2 تخته 2,461,911
70 44 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 370,509
2 تخته 680,746
70 44 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 261,202
2 تخته 506,862

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 76,900
نقشه عددی دو نفره 85,000
نقشه عددی سه نفره 89,500
نقشه خانه بندی 66,200
نقشه صوتی 7,300
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام