ایلی عشایری 21 درشتبافت- مستطیل کوچک (307)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 21 درشتبافت- مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 435 رج

10.55 مقاط

13 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,528,564
2 تخته 2,897,719
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 549,686
2 تخته 1,069,568
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 378,258
2 تخته 547,496
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 547,496
2 تخته 977,589
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 491,224
2 تخته 809,920
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 547,496
2 تخته 977,589
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 491,224
2 تخته 809,920
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 472,387
2 تخته 790,013
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,443
2 تخته 639,933
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 321,111
2 تخته 472,387
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,611,688
2 تخته 2,572,702
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,451,138
2 تخته 2,173,040
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 472,387
2 تخته 790,013
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,443
2 تخته 639,933
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 472,387
2 تخته 790,013
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,443
2 تخته 639,933
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 804,153
2 تخته 1,335,611
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 685,509
2 تخته 1,070,214
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,020,838
2 تخته 1,846,746
70 29 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 867,126
2 تخته 1,450,167
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 263,335
2 تخته 434,184
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 202,777
2 تخته 313,558

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 52,900
نقشه عددی دو نفره 59,500
نقشه خانه بندی 34,000
نقشه صوتی 6,700
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام