ایلی عشایری 21 درشتبافت- کناره کوچک (305)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 21 درشتبافت- کناره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 571 رج

13.85 مقاط

13 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,976,282
2 تخته 3,723,739
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 700,450
2 تخته 1,344,294
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 434,760
2 تخته 716,236
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 716,236
2 تخته 1,237,221
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 547,381
2 تخته 977,360
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 716,236
2 تخته 1,237,221
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 547,381
2 تخته 977,360
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 556,126
2 تخته 989,516
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,605
2 تخته 773,367
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 354,743
2 تخته 556,126
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,932,297
2 تخته 3,211,314
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,611,688
2 تخته 2,492,183
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 556,126
2 تخته 989,516
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,605
2 تخته 773,367
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 556,126
2 تخته 989,516
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 455,605
2 تخته 773,367
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 922,255
2 تخته 1,628,633
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 774,537
2 تخته 1,306,237
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,328,327
2 تخته 2,363,094
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,020,838
2 تخته 1,816,380
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 283,433
2 تخته 504,114
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 243,115
2 تخته 404,038

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 69,600
نقشه عددی دو نفره 79,100
نقشه خانه بندی 44,600
نقشه صوتی 7,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام