ایلی عشایری 17 درشتبافت- مستطیل کوچک (283)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 17 درشتبافت- مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 435 رج

10.55 مقاط

13 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,512,522
2 تخته 2,893,791
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 550,763
2 تخته 1,053,568
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 378,335
2 تخته 566,700
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 566,700
2 تخته 979,158
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,594
2 تخته 773,157
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 566,700
2 تخته 979,158
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 472,594
2 تخته 773,157
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,913
2 تخته 808,162
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,614
2 تخته 606,985
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 287,445
2 تخته 455,913
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,773,052
2 تخته 2,655,177
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,290,426
2 تخته 2,094,151
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,913
2 تخته 808,162
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,614
2 تخته 606,985
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,913
2 تخته 808,162
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,614
2 تخته 606,985
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 774,959
2 تخته 1,337,722
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 656,134
2 تخته 1,041,684
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,022,031
2 تخته 1,912,873
70 29 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 836,885
2 تخته 1,483,482
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 253,348
2 تخته 394,338
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 212,949
2 تخته 323,956

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 48,700
نقشه عددی دو نفره 54,600
نقشه خانه بندی 34,000
نقشه صوتی 6,700
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام