ایلی عشایری 3 - مربع بزرگ (27)

0 (0 رای)
 ایلی عشایری 3 - مربع بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

429 گره در 427 رج

15.27 مقاط

8 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 150 در 149 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 150 در 149
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,067,385
2 تخته 3,986,121
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 100 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 100 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 758,259
2 تخته 1,443,534
رجشمار 34، گلیم پیچ، 88 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 88 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 396,505
2 تخته 714,859
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 86 در 85 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 86 در 85
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 714,859
2 تخته 1,307,531
35 86 در 85
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 546,540
2 تخته 1,031,069
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 75 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 714,859
2 تخته 1,307,531
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 546,540
2 تخته 1,031,069
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 65 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 65 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 555,305
2 تخته 1,036,614
46 65 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 454,922
2 تخته 804,949
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 62 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 62
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 320,667
2 تخته 555,305
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 61 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,689,436
2 تخته 3,204,957
49 61 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,529,212
2 تخته 2,487,782
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 555,305
2 تخته 1,036,614
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 454,922
2 تخته 804,949
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 54 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 54
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 555,305
2 تخته 1,036,614
55 55 در 54
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 454,922
2 تخته 804,949
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 51 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 920,627
2 تخته 1,712,475
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 773,452
2 تخته 1,362,211
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 43 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,325,315
2 تخته 2,505,138
70 43 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 988,465
2 تخته 1,872,155
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 282,920
2 تخته 542,749
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 212,559
2 تخته 403,237

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 38,300
نقشه عددی چرخیده 40,700
نقشه عددی دو نفره 43,900
نقشه عددی سه نفره 48,800
نقشه خانه بندی 49,200
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام