ایلی عشایری 13 درشتبافت- مستطیل کوچک (259)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 13 درشتبافت- مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 435 رج

10.55 مقاط

29 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل کلافی

(قیمت ها به تومان است)

رجشمار ابعاد جنس نوع بافت طول گره موجودی ویژگی ها قیمت خرید
46 44 در 66 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 4 سانت (لاکچری) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
452,800
46 44 در 66 سانت پشم خارجی 4لا فرش (گره ترکی) 3 سانت (اقتصادی) این محصول فاقد موجودی است. خریدهای یک ام الی شانزدهم فروردین 99 تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1399 شارژ خواهد شد.
342,000

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,769,118
2 تخته 2,935,564
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 710,565
2 تخته 1,119,455
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 901,655
2 تخته 1,259,257
35 58 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 810,226
2 تخته 1,081,641
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 901,655
2 تخته 1,259,257
40 51 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 810,226
2 تخته 1,081,641
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 773,026
2 تخته 1,062,421
46 44 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 690,996
2 تخته 902,497
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 624,757
2 تخته 773,026
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,137,640
2 تخته 3,996,459
49 42 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,979,373
2 تخته 3,608,531
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 773,026
2 تخته 1,062,421
50 41 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 690,996
2 تخته 902,497
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 773,026
2 تخته 1,062,421
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 690,996
2 تخته 902,497
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,335,371
2 تخته 1,789,440
59 34 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,219,440
2 تخته 1,564,336
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,567,993
2 تخته 2,295,212
70 29 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,418,985
2 تخته 1,950,203
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 434,347
2 تخته 570,292
70 29 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 394,769
2 تخته 502,823

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 39,200
نقشه عددی دو نفره 43,400
نقشه خانه بندی 37,100
نقشه صوتی 10,100
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام