ایلی عشایری 3 - مستطیل کوچک (25)

3.25 (4 رای)
 ایلی عشایری 3 - مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

289 گره در 429 رج

10.33 مقاط

8 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 101 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 101 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,445,395
2 تخته 2,772,164
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 67 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 67 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 529,063
2 تخته 998,020
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 321,374
2 تخته 509,432
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 509,432
2 تخته 958,080
35 58 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 396,697
2 تخته 715,623
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 509,432
2 تخته 958,080
40 51 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 396,697
2 تخته 715,623
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 404,884
2 تخته 739,428
46 44 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 320,803
2 تخته 572,464
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 236,621
2 تخته 404,884
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,369,315
2 تخته 2,250,136
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,128,409
2 تخته 1,930,830
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 40 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 404,884
2 تخته 739,428
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 320,803
2 تخته 572,464
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 404,884
2 تخته 739,428
55 37 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 320,803
2 تخته 572,464
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 714,521
2 تخته 1,246,040
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 566,140
2 تخته 1,010,258
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 866,122
2 تخته 1,692,596
70 29 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 743,216
2 تخته 1,357,312
70 29 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 212,662
2 تخته 373,502
70 29 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 172,283
2 تخته 283,105

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 33,200
نقشه عددی دو نفره 39,500
نقشه خانه بندی 33,300
نقشه خانه بندی یک چهارم 9,100
نقشه صوتی 6,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام