ایلی عشایری 11 درشتبافت- کناره بزرگ (246)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 11 درشتبافت- کناره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 857 رج

20.78 مقاط

9 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 300 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 300
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 2,780,349
2 تخته 5,333,638
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 200
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,014,745
2 تخته 1,936,248
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 176 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 176
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 509,051
2 تخته 919,289
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 171 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 171
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 919,289
2 تخته 1,745,964
35 58 در 171
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 714,858
2 تخته 1,344,028
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 150 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 150
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 919,289
2 تخته 1,745,964
40 51 در 150
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 714,858
2 تخته 1,344,028
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 130 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 130
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 738,369
2 تخته 1,397,304
46 44 در 130
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 605,479
2 تخته 1,086,140
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 125 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 125
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 421,392
2 تخته 738,369
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 122 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 122
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,408,893
2 تخته 4,391,720
49 42 در 122
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,849,822
2 تخته 3,363,061
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 120 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 120
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 738,369
2 تخته 1,397,304
50 41 در 120
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 605,479
2 تخته 1,086,140
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 109 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 109
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 738,369
2 تخته 1,397,304
55 37 در 109
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 605,479
2 تخته 1,086,140
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 102 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 102
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,244,532
2 تخته 2,380,613
59 34 در 102
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 979,980
2 تخته 1,829,249
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 86 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 86
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,751,192
2 تخته 3,368,688
70 29 در 86
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,355,368
2 تخته 2,564,929
70 29 در 86
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 373,174
2 تخته 700,554
70 29 در 86
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 303,079
2 تخته 552,552

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 67,500
نقشه عددی دو نفره 78,400
نقشه خانه بندی 66,900
نقشه خانه بندی یک چهارم 18,300
نقشه صوتی 7,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام