ایلی عشایری 10 درشتبافت- دایره بزرگ (230)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 10 درشتبافت- دایره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

9 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,639,594
2 تخته 3,101,352
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 612,258
2 تخته 1,134,898
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 376,155
2 تخته 596,155
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 596,155
2 تخته 1,077,014
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 487,016
2 تخته 830,272
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 596,155
2 تخته 1,077,014
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 487,016
2 تخته 830,272
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 484,042
2 تخته 852,594
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 385,504
2 تخته 661,670
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 302,962
2 تخته 484,042
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,681,449
2 تخته 2,850,608
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,444,781
2 تخته 2,230,741
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 484,042
2 تخته 852,594
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 385,504
2 تخته 661,670
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 484,042
2 تخته 852,594
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 385,504
2 تخته 661,670
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 825,505
2 تخته 1,419,995
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 680,322
2 تخته 1,139,581
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,126,681
2 تخته 1,992,931
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 888,521
2 تخته 1,534,302
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 261,080
2 تخته 445,093
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 211,555
2 تخته 349,016

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 24,300
نقشه عددی دو نفره 30,600
نقشه عددی سه نفره 33,100
نقشه خانه بندی 50,800
نقشه خانه بندی یک چهارم 13,900
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام