ایلی عشایری 2 - مستطیل کوچک (22)

1.5 (2 رای)
  ایلی عشایری 2 - مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

285 گره در 429 رج

10.19 مقاط

9 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 100 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 100 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,462,577
2 تخته 2,757,509
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 66 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 66 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 517,954
2 تخته 974,123
رجشمار 34، گلیم پیچ، 59 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 59 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 302,477
2 تخته 527,756
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 57 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 57 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 527,756
2 تخته 937,613
35 57 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 415,289
2 تخته 714,743
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 50 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 50 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 527,756
2 تخته 937,613
40 50 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 415,289
2 تخته 714,743
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 43 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 43 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 404,474
2 تخته 738,334
46 43 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 303,816
2 تخته 538,045
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 270,253
2 تخته 404,474
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,368,826
2 تخته 2,328,047
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,208,603
2 تخته 1,849,170
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 40 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 404,474
2 تخته 738,334
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 303,816
2 تخته 538,045
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 36 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 36 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 404,474
2 تخته 738,334
55 36 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 303,816
2 تخته 538,045
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 684,302
2 تخته 1,273,847
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 536,163
2 تخته 920,204
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 28 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 28 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 926,666
2 تخته 1,719,572
70 28 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 742,463
2 تخته 1,355,306
70 28 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 222,628
2 تخته 383,162
70 28 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 162,152
2 تخته 282,920

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 35,000
نقشه عددی دو نفره 41,300
نقشه خانه بندی 32,800
نقشه خانه بندی یک چهارم 9,000
نقشه صوتی 6,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام