ایلی عشایری 7 درشتبافت- دایره بزرگ (215)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 7 درشتبافت- دایره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

435 گره در 435 رج

15.77 مقاط

12 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 152 در 152 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 152 در 152
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,767,049
2 تخته 3,327,996
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 102 در 102 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 102 در 102
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 628,509
2 تخته 1,200,765
رجشمار 34، گلیم پیچ، 90 در 90 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 90 در 90
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 377,953
2 تخته 621,785
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 87 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 621,785
2 تخته 1,123,414
35 87 در 87
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 471,790
2 تخته 883,025
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 76 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 621,785
2 تخته 1,123,414
40 76 در 76
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 471,790
2 تخته 883,025
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 66 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 488,485
2 تخته 888,141
46 66 در 66
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,068
2 تخته 689,013
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 304,056
2 تخته 488,485
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 62 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,770,933
2 تخته 2,887,933
49 62 در 62
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,449,997
2 تخته 2,250,299
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 61 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 488,485
2 تخته 888,141
50 61 در 61
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,068
2 تخته 689,013
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 488,485
2 تخته 888,141
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 388,068
2 تخته 689,013
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 52 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 803,068
2 تخته 1,509,085
59 52 در 52
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 684,845
2 تخته 1,186,506
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 44 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 44
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,172,921
2 تخته 2,115,334
70 44 در 44
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 896,677
2 تخته 1,630,293
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 242,849
2 تخته 463,386
70 44 در 44
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 202,613
2 تخته 343,253

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 44,300
نقشه عددی دو نفره 52,000
نقشه عددی سه نفره 56,500
نقشه خانه بندی 50,800
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام