ایلی عشایری 5 درشتبافت- کناره کوچک (207)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 5 درشتبافت- کناره کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

291 گره در 571 رج

13.85 مقاط

8 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 102 در 200 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 102 در 200
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,926,717
2 تخته 3,632,807
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 68 در 133 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 68 در 133
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 688,139
2 تخته 1,306,141
رجشمار 34، گلیم پیچ، 60 در 118 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 60 در 118
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 358,863
2 تخته 640,110
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 58 در 114 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 640,110
2 تخته 1,177,544
35 58 در 114
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 509,012
2 تخته 918,984
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 51 در 100 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 640,110
2 تخته 1,177,544
40 51 در 100
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 509,012
2 تخته 918,984
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 87 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,708
2 تخته 953,081
46 44 در 87
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 404,474
2 تخته 721,450
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 83 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 83
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 303,885
2 تخته 521,708
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 42 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,688,947
2 تخته 3,044,570
49 42 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,368,826
2 تخته 2,328,047
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 41 در 80 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,708
2 تخته 953,081
50 41 در 80
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 404,474
2 تخته 721,450
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 37 در 73 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 521,708
2 تخته 953,081
55 37 در 73
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 404,474
2 تخته 721,450
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 68 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 861,516
2 تخته 1,565,300
59 34 در 68
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 654,686
2 تخته 1,214,674
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 57 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 57
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,202,597
2 تخته 2,293,454
70 29 در 57
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 957,660
2 تخته 1,749,499
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 262,884
2 تخته 482,827
70 29 در 57
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 202,470
2 تخته 373,153

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 44,800
نقشه عددی دو نفره 52,100
نقشه خانه بندی 44,600
نقشه صوتی 7,000
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام