ایلی عشایری 1 درشتبافت- دایره بزرگ (18)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 1 درشتبافت- دایره بزرگ

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

431 گره در 429 رج

15.41 مقاط

9 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 151 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 151 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,649,768
2 تخته 3,213,083
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 101 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 101 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 620,012
2 تخته 1,177,160
رجشمار 34، گلیم پیچ، 89 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 89 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 340,195
2 تخته 546,883
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 86 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 86 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 546,883
2 تخته 1,051,269
35 86 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 415,480
2 تخته 790,182
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 75 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 546,883
2 تخته 1,051,269
40 75 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 415,480
2 تخته 790,182
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 66 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 66 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,196
2 تخته 839,606
46 66 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 371,217
2 تخته 656,100
رجشمار 48، گلیم پیچ، 63 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 63 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 270,321
2 تخته 455,196
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 62 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 62 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,530,027
2 تخته 2,650,450
49 62 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,289,122
2 تخته 2,170,758
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 60 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,196
2 تخته 839,606
50 60 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 371,217
2 تخته 656,100
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 55 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 455,196
2 تخته 839,606
55 55 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 371,217
2 تخته 656,100
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 51 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 803,309
2 تخته 1,452,507
59 51 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 595,876
2 تخته 1,099,106
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 43 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 43 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,112,565
2 تخته 2,058,995
70 43 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 835,569
2 تخته 1,541,202
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 222,731
2 تخته 423,601
70 43 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 192,503
2 تخته 333,471

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 29,900
نقشه عددی چرخیده 30,900
نقشه عددی دو نفره 36,200
نقشه عددی سه نفره 40,000
نقشه خانه بندی 49,600
نقشه صوتی 7,200
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام