ایلی عشایری 1 درشتبافت- مستطیل کوچک (17)

0 (0 رای)
ایلی عشایری 1 درشتبافت- مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها ایلی و عشایری

285 گره در 429 رج

10.19 مقاط

8 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 16 فروردین الی 31 فروردین ماه تا 31 اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 100 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 100 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,405,499
2 تخته 2,716,266
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 66 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 66 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 519,135
2 تخته 989,128
رجشمار 34، گلیم پیچ، 59 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 59 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 302,553
2 تخته 509,623
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 57 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 57 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 509,623
2 تخته 921,049
35 57 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 396,659
2 تخته 715,623
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 50 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 50 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 509,623
2 تخته 921,049
40 50 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 396,659
2 تخته 715,623
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 43 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 43 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 388,102
2 تخته 722,988
46 43 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 320,803
2 تخته 539,036
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 219,736
2 تخته 388,102
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,289,122
2 تخته 2,331,144
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,047,890
2 تخته 1,690,088
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 40 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 388,102
2 تخته 722,988
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 320,803
2 تخته 539,036
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 36 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 36 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 388,102
2 تخته 722,988
55 36 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 320,803
2 تخته 539,036
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 625,432
2 تخته 1,187,110
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 566,140
2 تخته 951,268
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 28 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 28 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 928,109
2 تخته 1,693,473
70 28 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 712,410
2 تخته 1,327,135
70 28 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 202,593
2 تخته 363,597
70 28 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 162,193
2 تخته 293,297

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 35,000
نقشه عددی دو نفره 40,200
نقشه خانه بندی 32,800
نقشه صوتی 6,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام