گبه 2 - سایز 2 - رنگ 2 (14111)

0 (0 رای)
گبه 2 - سایز 2 -  رنگ 2

1. تابلوفرش 1. آثار منتخب هنرمندان جهان

440 گره در 640 رج

23.47 مقاط

11 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 24 مهر الی 25 آبان تا 30 ام آذرماه 1399 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 154 در 224 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 154 در 224
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت 1 تخته 2,474,468
2 تخته 4,713,333
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 103 در 149 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 103 در 149
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 911,067
2 تخته 1,735,984
رجشمار 34، گلیم پیچ، 91 در 132 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 91 در 132
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 432,592
2 تخته 831,522
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 88 در 128 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 88 در 128
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 831,522
2 تخته 1,529,498
35 88 در 128
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 617,976
2 تخته 1,139,616
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 77 در 112 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 77 در 112
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 831,522
2 تخته 1,529,498
40 77 در 112
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 617,976
2 تخته 1,139,616
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 67 در 97 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 67 در 97
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,179,617
2 تخته 2,157,452
46 67 در 97
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 869,977
2 تخته 1,615,673
رجشمار 48، گلیم پیچ، 64 در 93 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 64 در 93
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 604,034
2 تخته 1,179,617
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 63 در 91 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 63 در 91
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,938,386
2 تخته 9,506,232
49 63 در 91
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 4,173,161
2 تخته 7,692,700
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 62 در 90 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 62 در 90
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,179,617
2 تخته 2,157,452
50 62 در 90
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 869,977
2 تخته 1,615,673
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 56 در 82 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 56 در 82
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,179,617
2 تخته 2,157,452
55 56 در 82
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 869,977
2 تخته 1,615,673
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 52 در 76 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 52 در 76
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,532,499
2 تخته 4,562,608
59 52 در 76
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,878,501
2 تخته 3,527,790
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 44 در 64 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 44 در 64
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 4,569,159
2 تخته 8,590,720
70 44 در 64
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,606,978
2 تخته 6,624,488
70 44 در 64
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 583,942
2 تخته 1,088,739
70 44 در 64
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 445,918
2 تخته 858,377

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 36,700
نقشه خانه بندی 99,500
نقشه صوتی 15,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 99,500 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 74,625 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 99,500 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام