قاب آینه یک (1696:کدفرشی) (14102)

1.5 (2 رای)
قاب آینه یک (1696:کدفرشی)

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 24 مهر الی 25 آبان تا 30 ام آذرماه 1399 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 133 در 201 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 133 در 201
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت 1 تخته 1,150,917
2 تخته 2,124,488
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 89 در 134 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 89 در 134
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 436,403
2 تخته 795,400
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 76 در 115 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 76 در 115

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,811,866
2 تخته 2,603,029
35 76 در 115

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم مخلوط ممتاز

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,768,571
2 تخته 2,193,260
35 76 در 115
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 448,634
2 تخته 707,668
35 76 در 115
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 390,878
2 تخته 563,822
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 67 در 101 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 67 در 101

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,235,258
2 تخته 1,963,597
40 67 در 101

پشم ایرانی ظریف 3 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,052,900
2 تخته 1,515,482
40 67 در 101
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 448,634
2 تخته 707,668
40 67 در 101
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 390,878
2 تخته 563,822
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 58 در 88 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 58 در 88

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,333,810
2 تخته 2,135,023
46 58 در 88

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,150,007
2 تخته 1,653,721
46 58 در 88
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 628,309
2 تخته 985,457
46 58 در 88
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 561,199
2 تخته 807,087
رجشمار 48، گلیم پیچ، 56 در 84 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 56 در 84

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 943,673
2 تخته 1,333,810
48 56 در 84
پشم نیوزلند 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 471,583
2 تخته 628,309
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 54 در 82 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 54 در 82

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 2,990,893
2 تخته 4,473,881
49 54 در 82

ابریشم مخلوط ممتاز

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 2,542,417
2 تخته 3,663,099
49 54 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,567,501
2 تخته 5,113,314
49 54 در 82
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,258,088
2 تخته 4,340,878
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 53 در 80 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 53 در 80

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,333,810
2 تخته 2,135,023
50 53 در 80

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,150,007
2 تخته 1,653,721
50 53 در 80
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 628,309
2 تخته 985,457
50 53 در 80
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 561,199
2 تخته 807,087
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 48 در 73 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 48 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,333,810
2 تخته 2,135,023
55 48 در 73

پشم نیوزلند 4لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,150,007
2 تخته 1,653,721
55 48 در 73
پشم نیوزلند 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 628,309
2 تخته 985,457
55 48 در 73
پشم نیوزلند 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 561,199
2 تخته 807,087
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 38 در 58 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 38 در 58

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,184,799
2 تخته 1,851,960
70 38 در 58

پشم نیوزلند 2 لا

ابریشم

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,017,826
2 تخته 1,448,863
70 38 در 58
پشم نیوزلند 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 377,981
2 تخته 545,218
70 38 در 58
پشم نیوزلند 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 322,132
2 تخته 461,712

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 42,200
نقشه خانه بندی 73,800
نقشه خانه بندی یک چهارم 21,300
نقشه صوتی 9,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)

جهت خرید از سایت، لازم است که کد ملی خود را به درستی وارد کنید.
پیش از ارسال کالا، صحت کد ملی توسط امور اداری شرکت بررسی می‌گردد.
پس از ثبت کد ملی، مجددا دکمه اضافه به سبد خرید را بزنید.

اطلاعات تضمین خرید این محصول

آیین نامه خريد تضميني فرش و تابلوفرش بافندگان

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 73,800 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 55,350 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 73,800 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

برای نقشه‌ای که انتخاب کردید، موارد زیر قابل انتخاب است:

انتخاب عنوان هزینه شرح
با لمینت 21,300 لمینت یک روکش طلقی شفاف است که روی کاغذ نقشه با دستگاه مخصوص و با حرارت پرس می‌شود
چاپ درشت 15,975 اندازه هر خانه نقشه معمولی 2 میلیمتر (معادل سایز فرش در رجشمار 35) و اندازه آن در نقشه درشت، 3 میلیمتر (تقریبا معادل سایز فرش در رجشمار 20) است
بدون شماره 0 در این نوع نقشه ها، شماره رنگ در نقشه چاپ نمی‌شود و مبنای تشخص بافنده، تنها خود رنگ های بکار رفته در نقشه می‌باشد
قیمت نقشه‌ی منتخب: 21,300 تومان

* قیمت‌ها به تومان است

راهنمای نقشه‌های خانه‌بندی دارمکو

ثبت نام