هندسی 1 درشتبافت- مستطیل کوچک (14)

0 (0 رای)
هندسی 1 درشتبافت- مستطیل کوچک

زیرپایی و بسته ای ها هندسی

287 گره در 429 رج

10.26 مقاط

10 رنگ

مشاهده پالت راهنما

دانلود نقشه صوتی

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 100 در 150 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 100 در 150
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 1,447,463
2 تخته 2,759,750
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 67 در 100 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 67 در 100
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 539,717
2 تخته 1,010,103
رجشمار 34، گلیم پیچ، 59 در 88 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
34 59 در 88
پشم ایرانی ظریف 3 لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 321,527
2 تخته 509,738
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 57 در 86 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 57 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 509,738
2 تخته 977,742
35 57 در 86
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 415,671
2 تخته 734,636
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 50 در 75 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 50 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 509,738
2 تخته 977,742
40 50 در 75
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 415,671
2 تخته 734,636
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 44 در 65 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 44 در 65
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 421,871
2 تخته 723,124
46 44 در 65
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,640
2 تخته 572,873
رجشمار 48، گلیم پیچ، 42 در 63 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 42 در 63
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 253,573
2 تخته 421,871
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 41 در 61 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 1,369,967
2 تخته 2,251,440
49 41 در 61
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 1,209,255
2 تخته 1,851,452
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 40 در 60 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 421,871
2 تخته 723,124
50 40 در 60
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,640
2 تخته 572,873
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 36 در 55 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 36 در 55
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 421,871
2 تخته 723,124
55 36 در 55
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 354,640
2 تخته 572,873
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 34 در 51 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 685,147
2 تخته 1,217,148
59 34 در 51
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 596,058
2 تخته 951,449
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 29 در 43 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 29 در 43
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 928,235
2 تخته 1,755,711
70 29 در 43
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 774,397
2 تخته 1,327,385
70 29 در 43
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 212,785
2 تخته 383,878
70 29 در 43
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 172,364
2 تخته 283,269

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 31,100
نقشه عددی دو نفره 43,000
نقشه خانه بندی 33,000
نقشه خانه بندی یک چهارم 9,000
نقشه صوتی 6,600
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام