بزم خسرو پرویز 3 (13479)

0 (0 رای)
بزم خسرو پرویز 3

ارسال پستی رایگان

قرعه کشی سالیانه

انواع نخ خامه - تحویل بسته‌ای

(قیمت ها به تومان است)

اطلاعات بیشتر

این محصول فاقد موجودی است . خریدهای 20 ام اسفند الی 16 فروردین ماه 99 تا 15 اردیبهشت ماه 99 شارژ خواهد شد.

رجشمار 20، فرش (گره ترکی)، 614 در 470 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
20 614 در 470
پشم ایرانی 4 لا
5.5 سانت (استاندارد رجشمار 20) 1 تخته 27,749,975
2 تخته 53,116,272
رجشمار 30، فرش (گره ترکی)، 409 در 313 سانت، 2 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
30 409 در 313
پشم ایرانی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 10,037,074
2 تخته 19,094,248
رجشمار 35، فرش (گره ترکی)، 351 در 268 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
35 351 در 268
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,444,039
2 تخته 17,596,546
35 351 در 268
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,320,527
2 تخته 13,434,876
رجشمار 40، فرش (گره ترکی)، 307 در 235 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
40 307 در 235
پشم ایرانی ظریف 3 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 9,444,039
2 تخته 17,596,546
40 307 در 235
پشم ایرانی ظریف 3 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,320,527
2 تخته 13,434,876
رجشمار 46، فرش (گره ترکی)، 267 در 204 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
46 267 در 204

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,997,264
2 تخته 16,816,800
46 267 در 204

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,227,553
2 تخته 12,957,962
46 267 در 204
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,498,557
2 تخته 13,935,202
46 267 در 204
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,964,818
2 تخته 10,734,001
رجشمار 48، گلیم پیچ، 256 در 196 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
48 256 در 196

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 5,129,446
2 تخته 8,997,264
48 256 در 196
پشم خارجی 4لا
2 سانت (گلیم پیچ) 1 تخته 4,246,830
2 تخته 7,498,557
رجشمار 49، فرش (گره ترکی)، 250 در 192 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
49 250 در 192
ابریشم مخلوط ممتاز
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 24,689,580
2 تخته 44,203,253
49 250 در 192
ابریشم مخلوط ممتاز
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 19,920,141
2 تخته 34,269,882
رجشمار 50، فرش (گره ترکی)، 245 در 188 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
50 245 در 188

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,997,264
2 تخته 16,816,800
50 245 در 188

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,227,553
2 تخته 12,957,962
50 245 در 188
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,498,557
2 تخته 13,935,202
50 245 در 188
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,964,818
2 تخته 10,734,001
رجشمار 55، فرش (گره ترکی)، 223 در 171 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
55 223 در 171

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

4 سانت (لاکچری) 1 تخته 8,997,264
2 تخته 16,816,800
55 223 در 171

پشم خارجی 4لا

ابریشم

ابریشم مخلوط

3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 7,227,553
2 تخته 12,957,962
55 223 در 171
پشم خارجی 4لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 7,498,557
2 تخته 13,935,202
55 223 در 171
پشم خارجی 4لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 5,964,818
2 تخته 10,734,001
رجشمار 59، فرش (گره ترکی)، 208 در 159 سانت، 4 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
59 208 در 159
ابریشم مخلوط
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 12,619,837
2 تخته 23,392,996
59 208 در 159
ابریشم مخلوط
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 9,785,157
2 تخته 17,971,771
رجشمار 70، فرش (گره ترکی)، 175 در 134 سانت، 8 محصول
رجشمار ابعاد جنس طول گره خرید
70 175 در 134
ابریشم
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 17,646,412
2 تخته 33,344,307
70 175 در 134
ابریشم
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 13,732,409
2 تخته 25,486,209
70 175 در 134
پشم خارجی 2 لا
4 سانت (لاکچری) 1 تخته 3,861,992
2 تخته 7,058,727
70 175 در 134
پشم خارجی 2 لا
3 سانت (اقتصادی) 1 تخته 3,074,987
2 تخته 5,510,316

انواع مختلف نقشه از این تصویر

(قیمت ها به تومان است)

نام نقشه قیمت خرید
نقشه عددی 832,700
نقشه عددی چرخیده 857,900
نقشه عددی دو نفره 855,800
نقشه عددی سه نفره 906,900
نقشه عددی چهار نفره 934,200
نقشه خانه بندی 690,100
نقشه صوتی 91,800
(برای محصولات بسته‌ای الزامی است)
ثبت نام